About us

Ivet Fashion Model Agency was founded in 1994 by Mrs Ivet Grigorova. Based in Sofia, the agency focuses its work on making models and giving them a start on the world fashion market. A proof for its great professional work is the fact that for years Ivet Fashion Model Agency has been preferred as a partner of the biggest model agencies in the world: "ELITE", "FORD", "WOMEN", "NEXT", "IMG", "WHY NOT", "MAJOR", "FASHION" as well as many others. 
Following the idea of finding new and unique faces, Ivet Grigorova originates Ivet Fashion Top Model Contest and makes its reputation on the fashion market. It has been the most prestigious model contest in Bulgaria since its first issue in 1999. Specially for this competition scouts of model agencies from all over the world come to the country every year.
The winners in Ivet Fashion Top Model Contest, Teodora Angelova, Emilia Drenkova, Silvia Dimitrova, Maria Runyova, Kristina Mileva, Simona Stoyanova, Vania Bileva, Luiza Grigorova, Evelin Toteva, have achieved a great success on the world fashion stage which confirms the incredible selection of unique faces during the competition. And it is no accident that they are all on the best fashion magazines pages: "VOGUE", "ELLE", Harper's Bazaar", "AMICA" , "EVA" and others.
Among the leading clients of Ivet Fashion Model Agency of worldwide significance are such brands as: “L’Oreal”, “Gucci”, “Chanel”, “Giorgio Armani”, “John Richmond”, “De Beers” etc.
 

 

За нас


Модна Агенция „Ивет Фешън” е основана от г-жа Ивет Григорова през 1994 г.
Базирана в София, агенцията е фокусирана върху изграждането и лансирането на модели за световния моден пазар.
Доказателство за високия професионализъм на „Ивет Фешън” е фактът, че вече дълги години агенцията е предпочитан партньор на най- големите модни агенции в света: „ELITE”, “FORD”, “WOMEN”, “NEXT”, “IMG”, “WHY NOT”, “MAJOR”, “FASHION” и много други.
Водена от идеята за откриване на нови, уникални лица, Ивет Григорова създава и налага конкурса „Ивет Фешън Топ Модел”. Още след първото си издание през 1999г. той се превръща в най-престижния конкурс за модели в страната. Специално за него всяка година в страната пристигат скаути на модни агенции от цял свят.
Доказателство за невероятната селекция на конкурса са успехите, които постигат на световния моден подиум победителките от „Ивет Фешън Топ Модел” като Теодора Ангелова, Емилия Дренкова, Силвия Димитрова, Мария Руньова, Кристина Милева, Симона Стоянова, Ваня Билева, Луиза Григорова, Евелин Тотева и др. Неслучайно те красят страниците на най- престижните модни списания като: „VOGUE”, “ELLE”, “Harper’s Bazaar”, “AMICA”, “EVA”, “Marie Claire” и много други.
Сред водещите клиенти на „Ивет Фешън” в световен мащаб са брандове като: “L’Oreal”, “Gucci”, “Chanel”, “Giorgio Armani”, “John Richmond”, “De Beers” и много други!